CRACKCIRERA
17 May

Resum del projecte, Cooperació per a la innovació: Grups Operatius

"CRACKCIRERA: NOVES ESTRATÈGIES PER A LA REDUCCIÓ DEL CRACKING EN EL CULTIU DE LA CIRERA"

SAT BEPA Nº1544 CAT, com a líder, juntament amb Actel SCCL; i amb la participació de l’IRTA com a centre tecnològic; està treballant en noves estratègies per a la reducció del cracking en el cultiu de la cirera (CRACKCIRERA). El negoci de la cirera és un mercat creixent i estable i a Catalunya es considera un cultiu estratègic degut a que disposem de les capacitats necessàries per oferir un fruit de maduració precoç respecte altres països.
Tot i això, és un producte altament perible i que es veu molt afectat per factors ambientals, com l’excés de precipitacions abans de la collita. Aquestes precipitacions, provoquen el trencament de les cireres (cracking), essent la principal causa de pèrdua de les collites. L’objectiu general del projecte és reduir el cracking de la cirera mitjançat l’adopció de diferents estratègies que afecten a múltiples mecanismes involucrats en el seu desenvolupament.
CRACKCIRERA es troba emmarcat dins dels ajuts per part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles, finançat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

“Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022”

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-devel…