Cireres
28 Mar

SAT Bepa és responsable de tots els processos

SAT Bepa és responsable de tots els processos que intervenen des que la fruita neix a l'arbre fins que arriba al seu destinatari.
El consumidor final
Així en la producció de fruita, a SAT Bepa tenim cura de la nostra marca, perquè entenem que és la millor manera de tenir cura del medi ambient, de la salut dels nostres clients i de la qualitat dels nostres productes.
Aquests productes i la seva preparació són el nostre major capital i per això els recollim en el millor moment, els manipulem i els empaquetem amb la màxima cura. El lliurament dels mateixos és totalment personalitzat, la qual cosa implica una traçabilitat total i la més directa garantia.